Ücretsiz Keşif

ARM Soğutma, Soğuk hava depoları konusunda büyük-küçük tüm firmalara keşif hizmetlerini ücretsiz olarak vermektedir. Yerinde ölçüm ve projelendirme konusunda destek sağlamaktadır.

Ücretsiz keşif hizmetimizden yararlanmak ve ihtiyaçlarınıza en uygun çözümlere ulaşmak için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Keşif ile Uygun Montaj Yerinin Belirlenmesi

Soğutma cihazının montaj yapılacağı yerin belirlenmesi

Soğutma cihazından en üst düzeyde verim almak için hava sirkülasyonu çok önemlidir. Bunun için de cihazın montaj yapılacağı yerin önceden belirlenmesi,

Depoların alt yapısının incelenmesi,

İç ünite ve dış üniteler arasına çekilecek tesisat hattının ve işçiliğinin tespit edilmesi,

Üniteler için çekilecek olan elektrik tesisatının uygunluğu (kablo kesiti, topraklama, gerilim değişkenliği vb.),

Yoğuşma suyunun sistemden dışarı atılması için gerekli drenaj tesisatının uygunluğu,

Seçilen soğutma cihazının montajının yapılabilmesi için alt yapı uygunluğu kontrol edilmeli ve mutlaka onay alınmalıdır.